Onderhoud

U kunt uzelf een gezonde en veilige leefomgeving garanderen door het onderhouden van uw woning. Daarnaast bespaart u, op de langere termijn, ook in kosten en waarborgt u het behoud van uw kostbare bezit.

Het komt vaak voor dat onderhoudswerkzaamheden te lang uitgesteld worden. Men denkt vaak dat het onderhoud nog wel een jaar vooruitgeschoven kan worden, of simpelweg om kosten te besparen. Echter, door uitstel of niet tijdig onderhoud moet er op extra onkosten gerekend worden. Wanneer gebreken tijdig worden gesignaleerd en hersteld kan grotere schade of een totale vervanging voorkomen worden.

Planmatig onderhoud

Uw woning of pand is gevoelig voor regelmatig onderhoud. Denk hierbij aan het onderhoud van bijvoorbeeld schilderwerk, ketelonderhoud of dak(goten) reiniging. Door het onderhoud over één of meerdere jaren te verspreiden kunnen grote (onverwachte) kosten voorkomen worden. Door het tijdig onderhouden van schilderwerk kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat er in uw houten kozijn houtrot optreedt en daardoor in zijn geheel vervangen moet worden. 

Achterstallig onderhoud

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u een bestaand huis heeft gekocht waar u wordt geconfronteerd met achterstallig onderhoud. Waar kunt u op letten en wat zijn veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden? Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk, platte en schuine daken, gevel en metselwerk, installaties en leidingen of funderingen.

Door achterstallig onderhoud zo snel mogelijk aan te pakken en over te gaan op planmatig onderhoud kunt u zichzelf in de toekomst onverwachte en ongewenste kosten besparen.